Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach
BIP
TU JESTEŚMY
Link do rekrutacji ZS1
Realizacja wniosków BO w ZS nr 1
Branża ogrodnicza dla niedosłyszących
Innowacyjna Szkoła Google
Szkoła Branżowa I stopnia
Informacja
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Kontakt
Szukaj

O Szkole
Historia szkoły
Nasz patron
Inspektor Ochrony Danych
Klauzula RODO
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Statut szkoły
Regulaminy dot. funkcjonowania szkoły
WO i Procedura postepowania-skreślenie z listy uczniów
Kadra pedagogiczna
Oddziały
Wykaz podręczników i programy nauczania
Kalendarz szkolny/Zebrania/ Konsultacje
Koncert gwiazdkowy
Koncert gwiazdkowy II
Koncert gwiazdkowy III
Konferencja fryzjerska
Profilaktyka i wychowanie
Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego
Sukcesy uczniów
Świetlica SP16
ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM FB

Dla Uczniów
Plan Lekcji
Zastępstwa lekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Darmowe podręczniki
Egzamin maturalny
Ocena zachowania
Rekrutacja 2024/2025
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024/2025
Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Duplikat legitymacji i świadectwa

Dla Nauczycieli
Reg. Rady Pedagogicznej
Reg. wyjść i wycieczek
ZFŚS-Regulamin, wzory wniosków

Dla Rodziców
Bezpieczeństwo w szkole
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Procedury zwalniania z zajęć
Regulamin Rady Rodziców
Wzory dokumentów
Opieka stomatologiczna

Pedagog i psycholog
Dyżury pedagoga i psychologa
Pedagog specjalny
Bank Instytucji Pomocowych
Prawa dziecka
Telefon zaufania

Zdalne nauczanie


REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO (LIBRUS, TEAMS)


Praktyki
Dyżur kierownika
Skierowanie
Karta klasyfikacyjna


Projekty dofinansowane prze UE
Projekty dofinansowane przez UE
WCR W KATOWICACH
facebook

Kadra Pedagogiczna

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.
Glenn Doman

Dyrektor szkoły:  mgr Marzena Maria Filipowska
Wicedyrektor szkoły:  mgr Mariola Krzyżanowska-Dela
Wicedyrektor szkoły:  mgr Barbara Niezgoda
Kierownik szkolenia praktycznego:  mgr Łukasz Mika

 

 

 

 

 < <

Nazwisko i imię

 

Nauczany przedmiot

mgr Andres Anna   matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, surdopedagog, oligofrenopedagog, trzystopniowy kurs języka migowego, egzaminator maturalny: matematyka
mgr Białokoz Natalia   biologia, przedmioty zawodowe: ogrodnictwo, architektura krajobrazu
mgr Biletska Tatiana   wychowawca świetlicy, asystent kulturowy
mgr Borkowska Aleksandra   biologia, chemia, geografia, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, diagnoza i terapia, socjoterapia i resocjalizacja
mgr inż. Brzeziak Tadeusz   przedmioty zawodowe branży mechanicznej i lakierniczej, przedmioty elektryczno-elektroniczne, przedmioty informatyczne, matematyka, technika, surdopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
mgr Brzóska Katarzyna   geografia, surdopedagog
mgr Dorocińska Joanna   informatyka, edukacja wczesnoszkolna,technika
mgr Duda Paulina   język angielski
mgr Filipowska Marzena Maria   przedmioty zawodowe architektury krajobrazu, plastyka, muzyka, surdopedagog, oligofrenopedagog, animator i edukator sztuki
mgr inż. górnik Gala-Gapińska Barbara   przedmioty zawodowe architektury krajobrazu, architektura wnętrz i wzornictwo
mgr Gbiorczyk Patrycja   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Głaz Piotr   przedmioty zawodowe branży mechanicznej, historia
mgr Gołąbek Ewa   historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekoznawstwo, surdopedagog, Polski Język Migowy A1
mgr Grzywacz Alicja   wychowanie fizyczne, surdopedagog, oligofrenopedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo
dr Holak Ewa   biologia, przyroda, higiena, teoretyczne przedmioty zawodowe branży ogrodniczej, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrym autyzmu, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, egzaminator OKE
mgr Jarosz Sonia   geografia, chemia, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, przedsiębiorczość, oligofrenopedagog, przedmioty branży ogrodniczej
mgr Jucha Jolanta   matematyka, surdopedagog, zajęcia techniczne
mgr Karwacki Piotr   wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, surdopedagog, oligofrenopedagog, trener zapasów, ratownik WOPR, szkoleniowiec z zakresu kursu pierwszej pomocy
mgr Kasica Barbara   surdopedagog, logopeda, psycholog, tłumacz i wykładowca języka migowego
mgr Kaula Jan   religia, historia, surdopedagog, Polski Język Migowy A1
mgr Klimza Dorota   wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, surdopedagog, oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna
mgr Krawczyk-Szajna Beata   język niemiecki, język angielski, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Krzyżanowska–Dela Mariola   język polski, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, A2 i B1
mgr Kubisz Ewa   język polski, wiedza o społeczeństwie, egzaminator maturalny - język polski
mgr Kupczak Arkadiusz   wychowanie fizyczne
mgr Kuś Joanna   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Majdanik Agnieszka   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Marszałek Hanna   oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna, Polski Język Migowy A1, A2 i B1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Marszałek Magdalena   język angielski
mgr Meisnerowicz Adam   wychowanie fizyczne, doradca zawodowy, opiekun medyczny, pedagogika sztuki - plastyka, instruktor samoobrony, instruktor fitness, artystyczne formy aktywności ruchowej, optyk mechanik, przedmioty branży ogrodniczej
ks. Michalik Krzysztof   religia
mgr inż. Michalik Marcin   przedmioty zawodowe branży mechanicznej, matematyka, wychowanie fizyczne
mgr Mika Łukasz   wychowanie fizyczne, informatyka, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Niezgoda Barbara   biologia, zajęcia techniczne, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, florystyka
mgr Piliszko Elżbieta   edukacja wczesnoszkolna
mgr Pokrętowska-Erdmańska Gabriela   psycholog
mgr Ptak Monika   język polski, surdopedagog, oligofrenopedagog, bibliotekoznawstwo, instruktor teatralny, egzaminator maturalny: język polski, egzaminator egzaminu po ósmej klasie: język polski, florystyka, arteterapeuta
mgr Pytlarz Joanna   historia, przedmioty branży prawniczej, historia
i społeczeństwo, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Rapca Anna   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Rabska Ewelina   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Seredyk Renata   matematyka, fizyka, surdopedagog, egzamin DALF - język francuski
mgr Stajno Dorota   język polski, etyka, język polski jako obcy
mgr Stefaniak Marlena   resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, integracja sensoryczna, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
mgr Stelmach Marzena   zajęcia świetlicowe
mgr Stolarczyk Iwona   pedagog szkolny
mgr Tężycki Michał   przedmioty branży ogrodniczej i architektury krajpbrazu, oligofrenopedagog, surdopedagog, wiedza o regionie, geografia, doradztwo zawodowe, edukacja muzyczna, egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: architektura krajobrazu
mgr Tomczyk Kamil   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej, surdopedagog, egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: fryzjerstwo
mgr Trzęsiok Magdalena   zajęcia świetlicowe, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, florystyka, instruktor tańca współczesnego
mgr Tworeszczuk Barbara   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagog, praca z uczniem ze spectrum autyzmu, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, organizacja pomocy społecznej, wiedza o regionie, socjoterapia
mgr Wajs Małgorzata   matematyka, informatyka
mgr Wawrzyk Adam   przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, historia, geografia, informatyka
lic. Wójcik Sylwia   przedmioty branży fryzjerskiej, wizaż
mgr Zaik Monika   język angielski, surdopedagog, egzaminator maturalny: język angielski
mgr Zuber Aneta   biblioteka
     

Administracja
Anna Perczak
Katarzyna Cieśla
Wiktoria Warmuz
e-dziennik
Prezentacja z realizacji
Relacja ze stażu - Szwecja
Blog
Projekty UE-dokumenty
Moda fryzjerska

Inicjatywa lokalna-blog
eTwinning. Live covers
Projekt eTwinning
Nasi wybitni Absolwenci

ABSOLWENCI ZS 1
Hymn Szkoły
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Najnowszy Użytkownik: adam_wawrzyk
Uczniowie z wadami słuchu
Porozumienie z UŚ
Film - pierwsza pomoc!
© Zespół Szkół im. Jerzego Ziętka, Katowice 2008-2020 | Administratorem strony jest Tadeusz Brzeziak