Zastępstwa w dniu 17.09.2021 piątek
Anna Brzozowska
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 TAN - j.polski, Mariola Krzyżanowska-Dela  
7 1 TAN(2) - rewalidacja, Ewa Gołąbek złączenie grup
       
Marta Hospod
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 a - j.polski, Sala 12A Mariola Krzyżanowska-Dela  
       
Piotr Karwacki
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 A - Uczniowie przychodzą później    
3 1 A - Uczniowie przychodzą później    
4 1 A - Uczniowie przychodzą później    
5 1 CN - godz.wych, Agnieszka Brzozowska za nieobecny oddział
7 1 CN - wf, Łukasz Mika  
8 1 CN - wf, Łukasz Mika  
9 1 CN - wf, Łukasz Mika  
11 3 Ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
12 3 Ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
13 3 Ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Adam Meisnerowicz
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 bN - zaj.pr.ogr., Natalia Białokoz złączenie grup
6 2 bN - zaj.pr.ogr., Natalia Białokoz złączenie grup
7 2 bN - zaj.pr.ogr., Natalia Białokoz złączenie grup
8 2 bN - zaj.pr.ogr., Natalia Białokoz złączenie grup
9 2 bN - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 Ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Elżbieta Piliszko
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 a - Zaj.roz.zain, Sala 4A Dorota Klimza  
3 1 a - e_wczesnoszk, Sala 4A Justyna Kos-Jachimczak za nieobecny oddział
4 1 a - e_plastyczna, Sala 4A Agnieszka Brzozowska za nieobecny oddział
5 1 a - e_muzyczna, Sala 4A Hanna Marszałek  
       
Anna Rapca
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 TF - Uczniowie przychodzą później    
3 2 TF - Uczniowie przychodzą później    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN