Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach
BIP
ABSOLWENCI ZS 1
Prace uczniów
Informacja
Nasi wybitni Absolwenci

Wytyczne GIS, MZ i MEN
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Kontakt
Szukaj

O Szkole
Historia szkoły
Nasz patron
Inspektor Ochrony Danych
Klauzula RODO
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Anonimowa skrzynka na sygnały
Statut szkoły
Regulaminy dot. funkcjonowania szkoły
WO
Kadra pedagogiczna
Oddziały
Wykaz podręczników i programy nauczania
Kalendarz szkolny
Dzień Przyjaciela
Koncert gwiazdkowy
Koncert gwiazdkowy II
Koncert gwiazdkowy III
Konferencja fryzjerska
Profilaktyka i wychowanie
Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego
Sukcesy uczniów
Świetlica SP16
Reforma edukacyjna
Nauczanie zdalne/e-learning
ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM FB

Dla Uczniów
Plan Lekcji
Zastępstwa lekcyjne
Darmowe podręczniki
Egzamin maturalny
Ocena zachowania
Projekty szkolne
Rekrutacja 2022/2023
Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
SKP
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Duplikat legitymacji i świadectwa

Dla Nauczycieli
Dydaktyka / e-learning
Edukator
Reg. Rady Pedagogicznej
Reg. wyjść i wycieczek
ZFŚS-Regulamin, wzory wniosków
Wytyczne dla nauczycieli - matura 2021

Dla Rodziców
Bezpieczeństwo w szkole
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Procedury zwalniania z zajęć
Regulamin Rady Rodziców
Zebrania klasowe
Wzory dokumentów
Opieka stomatologiczna

Pedagog i psycholog
Dyżury pedagoga i psychologa
Pedagog specjalny
Bank Instytucji Pomocowych
Bezpieczeństwo w sieci
Doradztwo zawodowe
Dopalacze kradną życie
Jak dbać o zdrowie psychiczne?
Pomoc materialna
Prawa dziecka
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Przemoc STOP!
Telefon zaufania

Procedury bezpieczeństwa oraz Regulamin zdalnego nauczania w czasie pandemii Covid-19


Procedury
Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii
REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO (LIBRUS, TEAMS)


Praktyki
Dyżur kierownika
Skierowanie
Karta klasyfikacyjnaWCR W KATOWICACH
facebook

Dydaktyka

List do rodziców - Pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące platform e-learningowych, platform, stron oraz e-podręczników można pobrać tutajMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
Konstruowanie elementów maszyn
Wytwarzanie elementów maszyn
Analizowanie obwodów elektrycznych
Stosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Charakteryzowanie budowy pojazdów samochodowych
Wykonywanie montażu i demontażu silnika dwusuwowego
Wykonywanie montażu i demontażu silnika czterosuwowego
Wykonywanie montażu i demontażu układów zasilania silników z zapłonem iskrowym
Wykonywanie montażu i demontażu układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym
Wykonywanie montażu i demontażu kół samochodowych i naprawy ogumienia

Wykonywanie naprawy silników samochodowych
Wykonywanie naprawy zespołów napędowych
Wykonywanie naprawy układów kierowniczych
Wykonywanie naprawy układów hamulcowych
Wykonywanie naprawy podzespołów układu nośnego samochodów
Wykonywanie naprawy układów chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji
Wykonywanie pomiarów diagnostycznych silnika
Wykonywanie naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowychMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przygotowanie do bezpiecznej pracy
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
Dobieranie materiałów stosowanych w układach konstrukcyjnych pojazdów samochodowych
Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej
Wykonywanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych
Rozpoznawanie elementów, podzespołów i układów mechanicznych w pojazdach samochodowych
Rozpoznawanie materiałów i elementów urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz obwodów elektrycznych w pojazdach samochodowych
Badanie elementów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w instalacjach pojazdów samochodowych
Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu stałego
Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu przemiennego
Badanie układów elektronicznych występujących w pojazdach samochodowych

Organizowanie stanowiska pracy do obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów i podzespołów obwodu zasilania
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów obwodu rozruchu i urządzeń rozruchowych
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów i podzespołów układu zapłonowego
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów instalacji oświetleniowej i urządzeń kontrolno-sygnalizacyjnych
Montowanie przewodów instalacji elektrycznej i elektronicznej oraz wyposażenia dodatkowego
Demontaż i montaż podzespołów mechanicznych w pojazdach samochodowych

Identyfikowanie i przygotowanie aparatury diagnostycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych do wykonywania badań diagnostycznych
Badanie i naprawa elementów elektrycznych i elektronicznych oraz podzespołów w podstawowych obwodach instalacji samochodowej
Badanie i naprawa układów bezpieczeństwa biernego oraz układów ABS, ASR, ESP i EBD
Badanie i naprawa elektronicznych elementów układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym
Badanie i naprawa elektronicznych elementów zawieszeń w pojazdach samochodowych (ECAS)
Badanie i naprawa elektronicznych elementów sterowania skrzyń biegów
Badanie i naprawa elektronicznych elementów klimatyzacjiMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - FRYZJER

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Stosowanie przepisów prawa w działalności usługowej
Ocena jakości świadczonych usług
Prowadzenie marketingu usług
Prowadzenie korespondencji biurowej

Charakteryzowanie budowy i funkcji skóry oraz włosów
Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych

Organizowanie stanowiska pracy fryzjera
Charakteryzowanie historii rzemiosła i sztuki fryzjerskiej
Rozpoznawanie form przestrzennych stosowanych we fryzjerstwie
Rozpoznawanie form kształtowania fryzur
Rozpoznawanie barw i form kolorystycznych stosowanych we fryzjerstwie
Wykonywanie rysunku instruktażowego fryzury

Wykonywanie fryzjerskich zabiegów pielęgnacyjnych
Czesanie włosów

Planowanie zabiegów strzyżenia włosów
Wykonywanie strzyżenia włosów

Dobieranie preparatów do trwałego ondulowania i prostowania włosów
Planowanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów
Wykonywanie trwałego ondulowania i prostowania włosów
Dobieranie preparatów do rozjaśniania i odbarwiania włosów
Planowanie zabiegów rozjaśniania i odbarwiania włosów
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów
Dobieranie preparatów do farbowania włosów
Planowanie zabiegów farbowania włosów
Farbowanie włosówMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Charakteryzowanie budowy i fizjologii skóry
Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych
Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu, uszkodzeń i chorób włosówj

Charakteryzowanie rozwoju rzemiosła i sztuki fryzjerskiej
Stosowanie form kolorystycznych
Wykonywanie rysunków technicznych fryzur
Projektowanie fryzur

Organizowanie prac fryzjerskich
Planowanie zabiegów pielęgnacyjnych
Dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
Wykonywanie wodnej ondulacji
Strzyżenie włosów
Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów
Barwienie włosów

Rozpoznawanie psychicznych uwarunkowań procesu nauczania – uczenia się
Stosowanie zasad i metod nauczaniaMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - OGRODNIK

Program nauki Ogrodnik
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Charakteryzowanie roślin
Charakteryzowanie czynników klimatycznych i glebowych
Planowanie zabiegów uprawowych

Użytkowanie maszyn i urządzeń ogrodniczych
Zakładanie i prowadzenie szkółki sadowniczej
Zakładanie i prowadzenie sadu

Zbiór i przechowywanie owoców
Uprawa roślin warzywnych w gruncie
Uprawa roślin warzywnych pod osłonami
Uprawa roślin ozdobnych w gruncie

Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami
Uprawa drzew i krzewów ozdobnych
Zastosowanie przepisów prawa rolnego
Prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego
Organizacja zbytu produktów ogrodniczychMATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TECHNIK OGRODNIK (materiał przydatny również dla technika architektury krajobrazu)

Program nauki Technik ogrodnik
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Charakteryzowanie czynników klimatycznych i glebowych
Planowanie zabiegów uprawowych
Planowanie upraw pod osłonami
Posługiwanie się dokumentacja techniczna
Użytkowanie maszyn i urządzeń

Uprawa roślin sadowniczych
Zakładanie i prowadzenie szkółki
Zakładanie i prowadzenie sadu
Uprawa roślin warzywnych w gruncie
Uprawa roślin warzywnych pod osłonami
Uprawa roślin warzywnych na nasiona

Uprawa roślin ozdobnych w gruncie
Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami
Uprawa drzew i krzewów ozdobnych
Zakładanie gospodarstwa ogrodniczego

Zastosowanie przepisów prawa rolnego
Prowadzenie rachunkowości
Zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym
Organizacja zbytu produktów ogrodniczychTECHNOLOGIA PRAC LAKIERNICZYCH

Lekcja 2
Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6 Lekcja 7
Lekcja 8
Lekcja 9 Lekcja 10 Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13
Lekcja 14
Lekcja 15 Lekcja 16 Lekcja 17 Lekcja 18 Lekcja 19
Lekcja 25
Lekcja 26
Lekcja 27
Lekcja 27
Lekcja 27
Lekcja 28

SPECJALIZACJA 3L

Lekcja 17 i 18

Lekcja 19 i 20

Lekcja 21 i 22 i 23
Maszynoznawstwo ogólne - Lakiernik

Lekcja 1
Chemia z materiałoznawstwem - Lakiernik

Lekcja 1

Lekcja 2TECHNOLOGIA MECHANICZNA

Lekcja 2
Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 8 Lekcja 9
Lekcja 10
Lekcja 11 Lekcja 12 Lekcja 13 Lekcja 14 Lekcja 15
PKM


Lekcja 1
Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6
Lekcja 16
Lekcja 2 Lekcja 3 Lekcja 4 Lekcja 5 Lekcja 6
Lekcja 14

EPS 2A

Lekcja 35

Lekcja 16

Lekcja 17

Lekcja 18

Lekcja 19
KONSTRUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 3ALF

2. Podstawowe elementy układu napędowego.
3. Schematy typowych układów napędowych
4. Zadania i rodzaje sprzęgieł w układzie napędowym.
5. Wały napędowe i przeguby. Przekładnie główne zadania, rodzaje, budowa.
6. Mechanizmy różnicowe i przekładnie główne zadania, rodzaje, budowa.

8. 24.03,2020 Hydrauliczne i elektryczne wspomaganie układu kierowniczeg

TECHNOLOGIA MECHANICZNA - 3ALF

24.03.2020 Powłoki ochronne- technologia nanoszenia powłok
Budowa Pojazdów Samochodowych 1E

Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 6
Lekcja 8
Lekcja 9 i 10
Lekcja 11
Lekcja 12
Lekcja 16
Lekcja 19
Lekcja 20
e-dziennik
eTwinning. Live covers
Projekt eTwinning
Hymn Szkoły
#CHALLENGENIEBIESKIEMOTYLE2022
Z kulturą mi do twarzy

Realizacja wniosków BO w ZS nr 1
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: monika_ptak
Informacje o szczepieniu uczniów
Uczniowie z wadami słuchu
Porozumienie z UŚ
Film - pierwsza pomoc!
© Zespół Szkół im. Jerzego Ziętka, Katowice 2008-2020 | Administratorem strony jest Tadeusz Brzeziak