Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach
BIP
ABSOLWENCI ZS 1
Wytyczne GIS, MZ i MEN
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nasi wybitni Absolwenci

Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Kontakt
Szukaj

O Szkole
Historia szkoły
Nasz patron
Inspektor Ochrony Danych
Klauzula RODO
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Anonimowa skrzynka na sygnały
Statut szkoły
Regulaminy dot. funkcjonowania szkoły
WO
Kadra pedagogiczna
Oddziały
Wykaz podręczników i programy nauczania
Kalendarz szkolny
Dzień Przyjaciela
Koncert gwiazdkowy
Koncert gwiazdkowy II
Koncert gwiazdkowy III
Konferencja fryzjerska
Profilaktyka i wychowanie
Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego
Sukcesy uczniów
Świetlica SP16
Reforma edukacyjna
Nauczanie zdalne/e-learning
ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM FB

Dla Uczniów
Plan Lekcji
Zastępstwa lekcyjne
Darmowe podręczniki
Egzamin maturalny
Ocena zachowania
Projekty szkolne
Rekrutacja 2021/2022
Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
SKP
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Duplikat legitymacji i świadectwa

Dla Nauczycieli
Dydaktyka / e-learning
Edukator
Reg. Rady Pedagogicznej
Reg. wyjść i wycieczek
ZFŚS-Regulamin, wzory wniosków
Wytyczne dla nauczycieli - matura 2021

Dla Rodziców
Bezpieczeństwo w szkole
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Procedury zwalniania z zajęć
Regulamin Rady Rodziców
Zebrania klasowe
Wzory dokumentów
Opieka stomatologiczna

Pedagog i psycholog
Dyżury
Bank Instytucji Pomocowych
Bezpieczeństwo w sieci
Doradztwo zawodowe
Dopalacze kradną życie
Jak dbać o zdrowie psychiczne?
Pomoc materialna
Prawa dziecka
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Przemoc STOP!
Telefon zaufania
Zdrowie

Procedury bezpieczeństwa oraz Regulamin zdalnego nauczania w czasie pandemii Covid-19


Procedury
Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii
REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO (LIBRUS, TEAMS)


Praktyki
Dyżur kierownika
Skierowanie
Karta klasyfikacyjnafacebook

Kadra Pedagogiczna

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.
Glenn Doman

Dyrektor szkoły:  mgr Marzena Maria Filipowska
Wicedyrektor szkoły:  mgr Mariola Krzyżanowska-Dela
Kierownik szkolenia praktycznego:  mgr Łukasz Mika

 

 

 

 

 
Nazwisko i imię

 

Nauczany przedmiot

mgr Andres Anna   matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, surdopedagog, oligofrenopedagog, trzystopniowy kurs języka migowego, egzaminator maturalny: matematyka
mgr Białokoz Natalia   biologia, przedmioty zawodowe: ogrodnictwo, architektura krajobrazu
mgr inż. Brzeziak Tadeusz   przedmioty zawodowe branży mechanicznej i lakierniczej, przedmioty elektryczno-elektroniczne, przedmioty informatyczne, matematyka, technika, surdopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
mgr Brzozowska Anna   język polski, surdopedagog, surdologopeda, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, język migowy I, II, III, IV stopnia
mgr Brzóska Katarzyna   geografia, surdopedagog
Czechowicz-Bożek Sylwia   przedmioty branży fryzjerskiej
mgr Duda Izabela   biologia, higiena, przedmioty zawodowe z branży ogrodniczej, surdopedagog, pedagogika lecznicza
mgr Filipowska Marzena Maria   przedmioty zawodowe architektury krajobrazu, plastyka, muzyka, surdopedagog, oligofrenopedagog, animator i edukator sztuki
mgr inż. górnik Gala-Gapińska Barbara   przedmioty zawodowe architektury krajobrazu, architektura wnętrz i wzornictwo
mgr Gardzielewska Bożena   przedmioty branży fryzjerskiej
mgr Gołąbek Ewa   historia, wiedza o społeczeństwie, bibliotekoznawstwo, surdopedagog, Polski Język Migowy A1
mgr Grzywacz Alicja   wychowanie fizyczne, surdopedagog, oligofrenopedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo
dr Holak Ewa   biologia, przyroda, higiena, teoretyczne przedmioty zawodowe branży ogrodniczej, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrym autyzmu, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, egzaminator OKE
mgr Hospod Marta   zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i szkolna, język polski, nauczyciel świetlicy
mgr Jamróz-Bałdys Anna   technologia informatyczna, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, surdopedagog, oligofrenopedagog, matematyka
lic. Jaroch Mateusz   przepisy ruchu drogowego
mgr Jarosz Sonia   geografia, chemia, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, przedsiębiorczość, oligofrenopedagog
mgr Jędrysik Barbara   język rosyjski, język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jucha Jolanta   matematyka, surdopedagog, zajęcia techniczne
mgr Karwacki Piotr   wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, surdopedagog, oligofrenopedagog, trener zapasów, ratownik WOPR, szkoleniowiec z zakresu kursu pierwszej pomocy
mgr Kasica Barbara   surdopedagog, logopeda, psycholog, tłumacz i wykładowca języka migowego
mgr Kaula Jan   religia, historia, surdopedagog, Polski Język Migowy A1
mgr Klimza Dorota   wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, surdopedagog, oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna
mgr Kos-Jachimczak Justyna   język angielski, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, egzaminator maturalny: język angielski
mgr Krawczyk-Szajna Beata   język niemiecki, język angielski, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Krzyżanowska–Dela Mariola   język polski, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, A2 i B1
mgr Leszczyńska Barbara   pedagog szkolny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, surdopedagog
mgr Leszczyński Dariusz   historia, wiedza o społeczeństwie, surdopedagog
mgr Małek Elżbieta   język angielskij
Mańkowski Kordian   przedmioty branży fryzjerskiej
mgr Marszałek Hanna   oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna, Polski Język Migowy A1, A2 i B1, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Meisnerowicz Adam   wychowanie fizyczne, doradca zawodowy, opiekun medyczny, pedagogika sztuki - plastyka, instruktor samoobrony, instruktor fitness, artystyczne formy aktywności ruchowej, optyk mechanik
mgr inż. Michalik Marcin   przedmioty zawodowe branży mechanicznej, matematyka, wychowanie fizyczne
mgr Mika Łukasz   wychowanie fizyczne, informatyka, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Misik–Liszkiewicz Magdalena   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej, ekspert z zakresu kształcenia zawodowego w charakterze opiniodawczo-doradczym, technolog fryzjerstwa, edukator PIVOT POINT, ekotrycholog, surdopedagog, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, egzaminator OKE dla zawodów: fryzjer i technik usług fryzjerskich
mgr Niezgoda Barbara   biologia, zajęcia techniczne, surdopedagog, Polski Język Migowy A1, florystyka
mgr Orczykowska Bożena   biblioteka, przedmioty z branży ekonomicznej, technologia informatyczna, przedsiębiorczość, surdopedagog
mgr Ortman Agnieszka   psycholog szkolny
mgr Piliszko Elżbieta   edukacja wczesnoszkolna
mgr Ptak Monika   język polski, surdopedagog, oligofrenopedagog, bibliotekoznawstwo, instruktor teatralny, egzaminator maturalny: język polski, egzaminator egzaminu po ósmej klasie: język polski, florystyka
mgr Pytlarz Joanna   historia, przedmioty branży prawniczej, historia
i społeczeństwo, surdopedagog, oligofrenopedagog
mgr Rapca Anna   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej
mgr Seredyk Renata   matematyka, fizyka, surdopedagog, egzamin DALF - język francuski
mgr Stasiowska Lucyna   język rosyjski, język polski, surdopedagog, oligofrenopedagog, florystyka, egzaminator maturalny: język polski
mgr Stefaniak Marlena   resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesnoszkplna i przedszkolna, integracja sensoryczna, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
mgr Tężycki Michał   przedmioty branży ogrodniczej i architektury krajpbrazu, oligofrenopedagog, surdopedagog, wiedza o regionie, geografia, doradztwo zawodowe, edukacja muzyczna, egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: architektura krajobrazu
mgr Tomczyk Kamil   przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej, surdopedagog, egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: fryzjerstwo
mgr Trzęsiok Magdalena   zajęcia świetlicowe, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, florystyka, instruktor tańca współczesnego
mgr Tworeszczuk Barbara   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagog, praca z uczniem ze spectrum autyzmu, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, organizacja pomocy społecznej, wiedza o regionie, socjoterapia
ks. Waszczak Wojciech   religia
mgr Wójcik Hanna   wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagog
Wójcik Sylwia   przedmioty branży fryzjerskiej, wizaż
mgr Zaik Monika   język angielski, surdopedagog, egzaminator maturalny: język angielski
mgr inż. arch. kraj. Żydek Małgorzata   przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
     

Administracja
Inez Gerlipp
mgr Marcin Szajna
Anna Perczak
e-dziennik
Jesienny spacer

Projekt Szalone lata 80.
Realizacja wniosków BO w ZS nr 1
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 6
Najnowszy Użytkownik: anna_baldys
WIRTUALNY SPACER
Informacje o szczepieniu uczniów
Uczniowie z wadami słuchu
Porozumienie z UŚ
Film - pierwsza pomoc!
© Zespół Szkół im. Jerzego Ziętka, Katowice 2008-2020 | Administratorem strony jest Tadeusz Brzeziak